STORE

0
0
Subtotal: 0.00 ฿
No products in the cart.

Industry Insight: ทำความเข้าใจสภาพผิวหน้า ของคนบนโซเชียลมีเดีย

[Free Download] สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพผิวหน้าและความสนใจเกี่ยวกับสินค้าดูแลผิวหน้าของคนบนโซเชียลมีเดียในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2565 เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะผิวหน้าแต่ละแบบต้องพบเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกัน เนื้อหาภายในเล่มจึงเป็นการวิเคราะห์จากมุมมองชาวโซเชียลที่มีต่อสภาพผิวหน้าแบบต่างๆ ทั้งความกังวลหรือปัญหาที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมที่พวกเขามองหาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

สิ่งที่คุณจะได้รับ

  • บทวิเคราะห์สิ่งที่ชาวโซเชียลพูดคุยกันเกี่ยวกับสภาพผิวหน้าใน 3 มุมมอง ทั้ง Market Trend, Consumer Trend และ Product Trend
  • แนวทางการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

  • ขนาดของไฟล์: 1.3MB
  • จำนวนหน้า: 18 หน้า
  • วันที่ตีพิมพ์: 22 พฤศจิกายน 2565
  • ภาษา: ภาษาไทย
  • ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล:  1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2565
  • เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 3 ช่องทาง: Facebook, Instagram, Twitter

รายชื่อนักวิเคราะห์ข้อมูล

  • กัลยกร มูลพงศ์
  • อำพล แสงแก้ว

Industry Insight: ทำความเข้าใจสภาพผิวหน้า ของคนบนโซเชียลมีเดีย

FREE