STORE

0
0
Subtotal: 0.00 ฿
No products in the cart.

Business Usage 2022: ภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจ 2565

[Free Download] สรุปภาพรวมข้อมูลและสถิติการใช้งาน Facebook, Twitter, Instagram, และ YouTube ของภาคธุรกิจกว่า 2,000 แบรนด์ชั้นนำ จาก 20 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2565 (Business Usage Series Issue 3)

บทสรุปเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดียของแบรนด์ชั้นนำกว่า 2,000 แบรนด์ จากภาคธุรกิจกว่า 20 อุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลกว่า 3 ล้านโพสต์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2565 ตีพิมพ์เป็นฉบับที่ 3 โดยนำเสนอผ่าน 2 มุมมอง ได้แก่ ภาพรวมของการใช้งานโซเชียลมีเดียชื่อดัง 4 แพลตฟอร์ม เช่น การเคลื่อนไหวระหว่างปี, อุตสาหกรรมที่ได้รับเอ็นเกจเมนต์สูง และบทวิเคราะห์เจาะลึกการใช้งานของอุตสาหกรรมที่โดดเด่นในแต่ละแพลตฟอร์ม

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ข้อมูลและสถิติการใช้งานโซเชียลมีเดียของภาคธุรกิจในปี 2565 
 • อุตสาหกรรมที่ทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย และได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
 • บทสรุปและแนวทางเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆ

สินค้านี้มีอะไร

 • บทวิเคราะห์จากข้อมูลโซเชียลจำนวน 2,936,679 ข้อความ
 • เก็บข้อมูลจาก 2,188 แบรนด์
 • 33 ชาร์ตแสดงผลบทวิเคราะห์

รายละเอียด

 • ขนาดของไฟล์: 0.98MB
 • จำนวนหน้า: 32 หน้า
 • วันที่ตีพิมพ์: 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • ภาษา: ภาษาไทย
 • ช่วงเวลาของการเก็บข้อมูล:  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565
 • เก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทาง: Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube

รายชื่อนักวิเคราะห์ข้อมูล

 • ถิรนัย เกียรติพิมล
 • มิณฑรา สุวรรณกูฏ

ดาวน์โหลดบทสรุปข้อมูลของปีอื่นๆ

Business Usage 2022: ภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจ 2565

FREE