THOTH ZOCIAL ผู้ให้บริการระบบบริการข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ผลครบวงจรที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย และ นีลเส็น ประเทศไทย ผู้ให้ข้อมูลด้านการวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการประเมินผลชั้นนำของโลก ประกาศการจับมือเป็นพันธมิตรครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมายในโครงการ “Nielsen Zocial Listening”

โครงการ Nielsen Zocial Listeningเป็นการทำวิจัยแบบเจาะเนื้อหาในแต่ละอุตสาหกรรมลงไปถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้อุตสาหกรรมนั้นๆ หรือ Product Category Segment จัดทำขึ้นเป็นรายงานแยกผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่ง นีลเส็น ประเทศไทย จะนำข้อมูลจาก โธธ โซเชียล มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตีความโดยจัดทำในรูปแบบของรายงานการวิจัย พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักการตลาด หรือนักการตลาดด้านดิจิทัลสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดพัฒนากลยุทธ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยภายในงานจะมีการแนะนำ Nielsen Zocial Listening Insurance Report ผลงานวิจัยร่วมกันชิ้นแรกของโครงการที่ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงในโลกออนไลน์ในด้านประกันภัยและประกันชีวิต


คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด
และ คุณสมวลี ลิมป์รัชตามร กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย


ร่วมกันเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวที่น่าจับตามองระหว่างผู้นำด้านการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคระดับโลกอย่าง นีลเส็น ประเทศไทย และ โธธ โซเชียล เจ้าพ่อด้านข้อมูลโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จะมาสร้างข้อมูล Insight เชื่อมต่อระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ โดยนำเสนอข้อมูลจากเสียงจริงของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลเข้าถึงสะท้อนความคิดเห็นของผู้บริโภคและจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางและก้าวทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว


IMG_0120

คุณกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท โธธ โซเชียล จำกัด
Screen Shot 2559-07-27 at 12.43.50 PM


THOTH ZOCIAL ได้ออกมาเผยถึงขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งฐานข้อมูลที่ใช้ในการทำวิจัยชิ้นนี้ ทางเราได้ทำการคัดกรองบทสนทนาที่เกิดขึ้นบน Social Media ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 พฤษภาคม 2559 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณข้อความสูงถึง 13,793 ข้อความบนช่องทางต่างๆ และเราได้นำข้อความเหล่านี้มาใส่โครงสร้างเพื่อแยกเป็นประเด็นต่างๆ และส่งต่อให้ Nielsen ใช้วิเคราะห์ลงลึกในขั้นตอนต่อไป


IMG_0129

คุณยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย


เสริมว่ารายงานนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียและอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร (Financial Services) โดย  3 ประเด็นหลักที่รายงานนี้สามารถตอบโจทย์ให้ได้ ประเด็นแรกคือ ข้อมูลของ Share of Platform หรือข้อมูลที่บ่งชี้ว่าผู้บริโภคมีการพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจประกันในช่องทางใดมากที่สุด โดย Facebook นั้นขึ้นนำเป็นอันดับหนึ่งที่ 48% ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากเฟซบุ๊คเป็น Platform ที่คนไทยนิยมใช้งานกันมาก แต่ที่น่าสนใจคือ Twitter มาเป็นอันดับสองที่ 27% ซึ่งหลายคนคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนัก แต่ในอุตสาหกรรมของประกันภัยและประกันชีวิตแล้ว ช่องทางนี้มีความสำคัญพอสมควรและน่าจับตามองเลยทีเดียว

สำหรับโครงการหรือผลงานวิจัยชิ้นต่อไป ภายใต้โครงการ Nielsen Zocial Listening จะยังคงเป็นการร่วมมือในการทำโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจอื่นต่อไป

สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้ที่ marketing@thothzocial.com หรือโทร. 02-274- 1299