ZocialEye เป็นเครื่องมือที่จะวัดการถูกพูดถึงของ Brand หรือ Campaign บนโลก Social ผ่านช่องทางหลักๆ  7 ช่องทางดังนี้ Facebook, Twitter, Instagram, Forum, News, Blog และ YouTube

โดยเมื่อคุณได้ Account ของ ZocialEye มาแล้ว คุณสามารถ Login เข้าใช้งานได้ที่ https://zocialeye.com/login หลังจากทำการเข้าสู่ระบบแล้ว คุณจะพบ List ของ Campaign ที่คุณเคยสร้างเอาไว้ (ใน ZocialEye จะเรียกหัวข้อของการจับข้อมูล ว่า Campaign) โดยหากคุณเพิ่งเคยใช้งานเป็นครั้งแรกจะยังไม่มี List ของ​ Campaign ใดๆแสดงขึ้นมา ซึ่งคุณสามารถสร้าง Campaign ใหม่ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก “Create a new campaign” จะมี กล่องสำหรับ สร้าง campaign แสดงขึ้นมา

2.คุณสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง Campaign ได้ตามรายละเอียดดังนี้

Detail tab

Campaign name : ชื่อของหัวข้อ
Campaign description : คำอธิบายของ campaign ที่ต้องการสร้าง

Campaign period : ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลของ campaign โดยสำหรับ account lite version จะไม่สามารถสร้าง campaign ย้อนหลังได้เกิน 30 วัน (*สำหรับ account แบบปกติย้อนหลังได้ไม่เกิน​ ​90  วัน)

Main keywords : กรอกคำที่ต้องการให้ระบบดึงข้อมูลจาก​ social network ซึ่ง ZocialEye จะดึงข้อความที่มี Keyword ทั้งหมดนี้มาใส่ใน Campaign ของคุณ โดยเงื่อนไขการใส่ keyword มีดังนี้

– Keyword ควรจะเป็นชื่อแบรนด์, Campaign ทางการตลาด​ ​และ key communication messages

– Keywords ต้องเป็นคำที่มีมากกว่า 3 ตัวอักษร

– ใช้เครื่องหมาย “+” สำหรับเชื่อมคำสองคำในการหาข้อความที่มีคำทั้งสองในประโยค เช่น ดื่ม+น้ำอัดลม จะได้ข้อความที่มีคำว่า “ดื่ม” และ “น้ำอัดลม” ในประโยค

– ใช้เครื่องหมาย “~” เพื่อแยกคำสองคำในประโยคออกจากกัน เช่น ช้าง~เบียร์ จะได้ประโยคที่มีแต่คำว่า “ช้าง” ไม่มีคำว่า “เบียร์” อยู่ในประโยค

– Keyword สามารถใช้ “#”(แฮชแท็ค) หรือ URL Link ได้

– Keyword ใน ZocialEye เป็นแบบ non-case sensitive ไม่ว่าคุณจะกรอกตัวอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็มีค่าเท่ากัน

– การเว้นวรรคของ​ Keywords ส่งผลต่อการแสดงผลของข้อมูล​

Sub keyword: คำที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มของ ข้อความที่เก็บเข้ามาในระบบเพื่อให้ค้นหาและจัดระเบียบง่ายขึ้น ซึ่ง Sub keyword ไม่มีผลต่อการดึงข้อมูลใน ZocialEye

Exclude Keyword: เป็นคำที่ต้องถูกกำหนดเพื่อให้ ZocialEye กรองข้อความออกเมื่อพบคำดังนี้

เมื่อคุณกรอกข้อมูลใน Tab Detail ครบแล้ว ก็สามารถกด Next ไปเรื่อยๆถึงหน้าสุดท้ายได้เลย แต่ถ้าหากคุณต้องการปรับแต่ง Campaign ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าไปตั้งค่าใน Tab ต่างๆได้ดังนี้

Tab Track account ( ไม่จำเป็นต้องใส่ )

ใน Tab นี้คุณสามารถกำหนด Social account ที่คุณต้องการดึงข้อมูลได้ โดย ZocialEye จะนำข้อความทั้งหมดของ Account นั้นๆ มาใส่ไว้ใน campagin ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเลือกดึงข้อมูลได้ทั้ง Facebook Page, Facebook group (เฉพาะ Facebook groupที่เป็น public), Twitter account, Instagram account, Pantip account, Youtube video

Tab Exclude account ( ไม่จำเป็นต้องใส่ )

ใน Tab นี้ จะรวม account ที่ถูก exclude ออกจาก campaign ไป ซึ่งคุณสามารถ exclude account ต่างๆได้จากหน้า All channel messages

Tab sentiment ( ไม่จำเป็นต้องใส่ )

เนื่องจากในบางอุตสาหกรรมนั้น มีวิธีการประเมินคำหรือรูปประโยคที่เป็น Positive และ Negative ต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นใน ZocialEye คุณจึงสามารถกำหนดคำที่เป็น Positive หรือ Negative ในแต่ละ campaign เพื่อเป็นการกรอง Sentiment เบื้องต้นได้

Report ( ไม่จำเป็นต้องใส่ )

คุณสามารถเลือกรูปแบบ email และเวลาที่ส่ง email สรุปรายวันได้ที่ Tab นี้

หลังจากที่คุณสร้าง Campaign เสร็จแล้ว ZocialEye จะพาคุณไปยังหน้าแรกของ Campaign ซึ่งมีวิธีการใช้งาน ตามนี้  เริ่มต้นกับ ZocialEye : ดูกราฟ อย่างไร